עברית

תכנית ההרצאות בכנס XtremeJS לשנת 2022

banner watching XtremeJS online conference
התכנית של הכנס XtremeJS 2022 פורסמה. הכנס כולל 14 הרצאות אשר נבחרו מתוך מספר גדול של הצעות שקיבלנו. הכנס יתחיל ביום שלישי ה-13 בדצמבר.

Share This Post

הסתיים תהליך הבחירה מתוך ההצעות שהוגשו

תהליך הבחירה של ההרצאות מתוך ההצעות שקיבלנו הסתיים וההצעות הנבחרות מופיעות כעת באתר של הכנס XtremeJS 2022

Martin's XtremeJS Banner
Nitin XtremeJS 2022 Banner
Katarzyna XtremeJS 2022 Banner
Krishna XtremeJS 2022 Banner
Ishan XtremeJS 2022 Banner
John XtremeJS 2022 Banner
Gil XtremeJS 2022 Banner
Gavin XtremeJS 2022 Banner
Griffin XtremeJS 2022 Banner
Shai XtremeJS 2022 Banner

הגשת הצעות לכנסים שאנו נפיק במהלך השנה הבאה

במהלך שנת 2023 אנו מתכננים להפיק שלושה כנסים: XtremeJS, XtremeJ, ו- XtremePython. ה-Call For Papers (ובקיצור: CFP) כבר פורסם. פרטים נוספים בפוסט ה-Call for Papers עבור הכנסים שלנו בשנת 2023

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Getting Ready to Zoom
כללי

הכנת המחשב לשיחות וועידה אונליין

תרחישים שבהם במהלך פגישה חשובה בזום (או באמצעות תוכנה אחרת) לפתע פתאום מתרחשת תקלה ונגרם נזק אינם מנותקים מהמציאות.

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

דילוג לתוכן Update cookies preferences