usa flag software development training

סמינרים

הדרכות מקצועיות קצרות למתכנתים ולמנהלים בחברות הייטק

הסמינרים שמתוארים בעמוד זה ניתנים להעברה גם באנגלית וגם בעברית. ניתן להעבירם אונליין באמצעות zoom, וניתן גם להעבירם במשרדי החברה שמזמינה את הסמינר. אם קיים נושא מסויים שעדיין אין סמינר עבורו, אנחנו נשמח לקבל פניה בנושא. בכל סמינר ניתן כמובן לבצע שינויים והתאמות בנושאים שמפורטים בסילבוס שלו.

Scala | Python | Kotlin | Java | JavaScript | PHP | TypeScript

Cyber | Management | Clean Code | Testing | Micro Services

סמינרים שפותחו במיוחד עבור פייתוניסטים!

Python

היכרות ראשונית עם Django

לימדו כיצד לפתח מערכות web באריטקטורת MVC באמצעות Django Framework.

תכנות מקבילי בפייתון

לימדו כיצד לפתח מערכות תוכנה מקביליות באמצעות בפייתון באמצעות threads, באמצעות processes מרובים, ולימדו על ה-GIL.

היכרות ראשונית עם פייתון

הדרך המהירה ביותר להכיר את שפת התכנות פייתון. מתאים במיוחד למתכנתים עם רקע חזק בתכנות מונחה עצמים.ניסיון

תבניות עיצוב תוכנה ב-Python

הכירות את תבניות עיצוב התוכנה העיקריות ב-Python.

תכנות פונקציונלי ב-Python

הכירו את המאפיינים העיקריים של תכנות פונקציונלי ולימדו כיצד לממש אותם ב-Python.

תכנות מונחה עצמים בפייתון

הכירו את המאפיינים העיקריים של תכנות מונחה עצמים ואת אופן המימוש שלהם בפייתון.

Structural Pattern Matching בפייתון

לימדו כיצד להשתמש ב-Structural Pattern Matching בשפת התכנות פייתון.

כלי ניתוח סטטיים לקוד בפייתון

הכירו את הכלים ואת הספריות אשר מאפשרים לנו לבצע ניתוח סטטי לקוד שכתבנו בפייתון.

קורוטינס בפייתון

הכירו את אפשרות לפתח קורוטינס בפייתון.

בדיקות Unit Test בפייתון

לימדו כיצד לכתוב בדיקות תוכנה בפייתון באמצעות PyTest Framework ובאמצעות הספריה Requests.

שימוש ב-MongoDB בפייתון

הכירו את תוכנת בסיס הנתונים MongoDB ולימדו כיצד לכתוב קוד בפייתון אשר עושה בה שימוש.

שימוש ב-Data Classes בפייתון

הכירו את האפשרות להגדיר בפייתון Data Classes ולימדו על המקרים שבהם אפשרות זו שימושית.

הספריה Pandas

הכירו את הספריה Pandas ולימדו כיצד להשתמש בה.

שימוש ב-MySQL בפייתון

הכירו את תוכנת בסיס הנתונים MySQL ולימדו כיצד לכתוב קוד בפייתון אשר עושה בה שימוש.

היכרות ראשונים עם PEP8

הכירו את PEP8 ולימדו כיצד להשתמש בו כדי לשפר את איכות הקוד שלכם.

היכרות עם PySpark

הכירו את PySpark ולימדו כיצד להשתמש בה כאשר מתמודדים עם כמויות גדולות של נתונים.

הספריה Matplotlib

הכירו את הספריה Matplotlib ולימדו כיצד ליצור באמצעותה גרפים.

ביטויים רגולרים בפייתון

לימדו כיצד להשתמש בביטויים רגולרים בשפת התכנות פייתון.

המסלול המהיר ללימוד Python

הדרכה מהירה וממוקדת אשר מתואמת לידע המוקדם שכבר יש לך בפיתוח תוכנה.

שימוש ב-types בקוד שכותבים

לימדו כיצד להשתמש באופן יעיל ב-types בקוד שכותבים ב-Python.

אל תיסתפקו בשפת התכנות ג'אווה

Kotlin

תבניות עיצוב תוכנה בקוטלין

לימדו כיצד לממש את תבניות העיצוב הקלאסיות בקוטלין.

ביטויי למבדא בקוטלין

לימדו כיצד להשתמש בביטויי למבדא בשפת התכנות קוטלין והבינו לעומק את האופן שבו הם ממומשים בקוטלין.

קורוטינס בקוטלין

הבינו מהם קורוטינס בקוטלין וכיצד הם פועלים.

היכרות ראשונית עם קוטלין

הדרך המהירה ביותר להכיר את שפת התכנות קוטלין. סמינר זה מומלץ באופן מיוחד לכל מי שכבר יש לו רקע חזק בפיתוח תוכנה.

ג'אווה היא הבסיס!

Java

ביטויי למבדא ב-Java

לימדו כיצד להשתמש בביטויי למבדא אשר נתמכים בשפת התכנות ג׳אווה החל מגרסה 8. הבינו באופן יסודי את האופן שבו שפת התכנות ג׳אווה תומכת בביטויי למבדא.

שימוש ב-Streams

לימדו כיצד streams פועלים בשפת התכנות Java וכיצד ניתן להשתמש בהם באופן יעיל.

תכנות פונקציונלי ב-Java

לימדו כיצד ניתן לממש תכנות פונקציונלי בשפת התכנות Java.

תבניות עיצוב תוכנה קלאסיות

לימדו כיצד ניתן לממש בשפת התכנות Java את תבניות עיצוב התוכנה הקלאסיות.

תבנית עיצוב התוכנה Combinator

לימדו כיצד ניתן לממש את תבנית העיצוב Combinator בקוד שאנו כותבים ב-Java.

היכרות עם Sealed Classes

לימדו כיצד ניתן להגדיר Sealed Classes בשפת התכנות Java והכירו את התרחישים שבהם השימוש ב-Sealed Classes יכול לסייע לנו.

הגדרה של Record Classes

הכירו את האפשרות להגדיר Record Classes ב-Java ולימדו על המקרים שבהם השימוש ב-Record Classes מתאים.

פיתוח ממשק משתמש באמצעות Swing

לימדו כיצד ניתן לפתח ממשק משתמש באמצעות המחלקות ששייכות ל-Swing.

תיכנות מקבילי

הכירו את האפשרויות שקיימות בשפת התכנות Java לפתח תכניות אשר כוללות threads מרובים.

הגדרת Default Methods בממשקים

לימדו על האפשרויות לכלול בהגדרה של ממשק (interface) את ההגדרה של מתודות ממומשות.

היכרות עם JDBC

לימדו כיצד לכתוב קוד אשר מתקשר עם בסיס נתונים רילאציוני באמצעות JDBC.

פיתוח צד שרת באמצעות JavaServlets ו-JSP

לימדו כיצד לפתח את צד השרת של web applications באמצעות JavaServlets ו-JSP.

הארכיטקטורה MVVM

הכירו את הארכיטקטורה MVVM ואת אופן המימוש של בקוד שאנו כותבים ב-Java.

הארכיטקטורה MVC

הכירו את הארכיטקטורה MVC כפי שמקובל לממש אותה בצד השרת של web applications ולימדו כיצד לממש אותה ב-Java.

שימוש ב-Virtual Threads

הכירו את האפשרות ליצור Virtual Threads, הבינו כיצד הם עובדים ומתי כדאי להשתמש בהם.

פיתוח Nested Classes

לימדו כיצד לפתח Nested Classes ו-Inner Classes, הבינו כיצד הם ממומשים והכירו את המקרים שבהם כדאי להשתמש בהם.

מערכות בפרוטוקול TCP/IP

לימדו כיצד לפתח מערכות שרת לקוח שפועלות בפרוטוקול TCP/IP ולימדו כיצד לפתח שרתים אשר מסוגרים לטפל במקביל במספר רב של פניות.

המסלול המהיר למפתחי ++C

ההדרכה המהירה ביותר לפיתוח בשפת התכנות Java אשר פותחה עבור מפתחים מנוסים בשפת התכנות ++C.

שימוש ב-Fork & Join Framework

לימדו כיצד לנצל את כוח המחשוב הזמין באמצעות שליטה בהרצת הקוד על כל המעבדים.

IntelliJ על סטרואידים

הכירו את קיצורי הדרך, ואת האפשרויות השונות אשר יאפשרו לכם להגדיל באופן משמעותי את הפרודוקטיביות שלכם בכל הנוגע לשימוש בסביבת הפיתוח IntelliJ.

ה-Collections API ב-Java

הכירו את האפשרויות שגלומות ב-Collections API שקיים ב-Java. הפיקו את המירב מהאפשרויות הקיימות.

בדיקות באמצעות JUnit

לימדו כיצד לפתח Unit Testing באמצעות JUnit. לימדו כיצד להפיק את המירב מ-framework זה.

שימוש ב-Enums ב-Java

לימדו כיצד ליצור enums חדשים בשפת התכנות Java והכירו את האפשרויות השונות אשר יאפשרו לכם להשתמש ב-enums באופן אפקטיבי.

התמיכה של Java ב-Generics

לימדו כיצד להשתמש ב-generics, והכירו את האפשרויות השונות לרבות המגבלות אשר קיימות ב-Java.

תכנות באקסטרים

#C

Pattern Matching ב-#C

לימדו על התמיכה שיש בשפת התכנות #C ב-Pattern Matching.

Reflection בשפת התכנות #C

לימדו על התמיכה ב-Reflection שקיימת בשפת התכנות #C.

LINQ בשפת התכנות #C

הכירו את היכולות שקיימות בשפת התכנות #C לביצוע LINQ.

תבניות עיצוב תיכנות ב-#C

הכירו את תבניות העיצוב הקלאסיות ואת אופן מימושן בשפת התיכנות #C.

שפת התכנות הפופולרית ביותר בעולם

JavaScript

תיכנות אסינכרוני

לימדו כיצד לפתח קוד שפועל באופן אסינכרוני תוך שימוש ב-Promise ובמילים השמורות async ו-await.

תכנות מונחה עצמים

לימדו להשתמש באופן יעיל ביכולות שיש ל-JavaScript בכל הנוגע לתכנות מונחה עצמים.

כתיבת קוד בסטייל

הכירו את ה-Style Guides המקובלים לכתיבת קוד ב-JavaScript.

מימוש Ajax בקוד שאנו כותבים

לימדו כיצד לממש Ajax בקוד שאתם כותבים תוך שימוש באובייקט ה-XHR, כיצד לכתוב קוד על פי CORS וכיצד להשתמש ב-Fetch API.

ביטויים רגולרים ב-JavaScript

לימדו כיצד להשתמש ביכולות שיש ל-JavaScript בעבודה עם ביטויים רגולריים.

שימוש ב-Web Worker API

לימדו כיצד להשתמש ב-Web Worker API אשר כלול ב-HTML5.

שימוש ב-IndexedDB

לימדו כיצד להשתמש ב-IndexedDB אשר כלול ב-HTML5.

JavaScript Fast Track

הדרך המהירה ביותר ללימוד שפת התכנות JavaScript באמצעות הדרכה מותאמת אישית.

יותר מ-78% מכל האתרים עושים שימוש ב-PHP

PHP

תכנות מונחה עצמים ב-PHP

לימדו על היכולות שיש לשפת התכנות PHP בכל הנוגע לתכנות מונחה עצמים.

PHP Fast Track

הכירו את שפת התכנות PHP על בסיס הידע שכבר יש לכם בפיתוח ובאמצעות הדרכה אשר מתואמת לכם באופן אישי.

אל תסתפקו ב-JavaScript. התקדמו ל-TypeScript.

Type Script

היכרות ראשונית עם TypeScript

הדרך המהירה ביותר ללמוד כיצד לפתח קוד באמצעות שפת התכנות TypeScript. סמינר זה מתאים באופן מיוחד למפתחים עם ניסיון רב בתכנות מונחה עצמים.

שימוש ב-interfaces ב-TypeScript

לימדו כיצד להגדיר interfaces ב-TypeScript והכירו את האפשרויות הרבות שקיימות לשימוש ב-interfaces בשפת התכנות TypeScript.

שימוש ב-Generics ב-TypeScript

לימדו כיצד להשתמש ב-Generics בשפת התכנות TypeScript והכירו את האפשרויות השונות שבהן TypeScript תומכת.

שפת התכנות המקצועית הפופולרית ביותר בעולם!

Scala

השימוש ב-Collections ב-Scala

הכירו את ה-collections שקיימים בשפת התכנות Scala.

המסלול המהיר ללימוד Scala

לימדו כיצד לפתח מערכות תוכנה באמצעות Scala בדרך המהירה ביותר.

שימוש ב-Patterns Matching ב-Scala

לימדו כיצד להשתמש ב-Patterns Matching בשפת התכנות Scala.

אל תקלו ראש. זוהי האחריות שלכם!

סייבר

מבוא ל-SQL Injections

לימדו כיצד ניתן לפרוץ לאתרים שעושים שימוש בבסיס נתונים רציונלי. לימדו כיצד להגן על המערכות שאתם מפתחים.

האקינג באמצעות ה-Cookies

לימדו כיצד ניתן להגן על מערכות web שאתם מפתחים מפני ניצול לרעה של חולשות שנובעות מהשימוש ב-cookies.

תוכנת ה-NoSQL הפופולרית ביותר בעולם

MongoDB

תבניות עיצוב תוכנה בעבודה עם MongoDB

הכירות את תבניות עיצוב התוכנה השכיחות בעבודה עם MongoDB.

היכרות ראשונית עם MongoDB

לימדו כיצד להשתמש ב-MongoDB והכירו את יכולותיו..

כישורים טכנולוגיים למנהלים

Management

מתודולוגיות אג׳ייל לפיתוח תוכנה

הכירו את מתודולוגיות האג׳ייל השונות לפיתוח תוכנה ולימדו כיצד לשפר את תהליך הפיתוח באמצעות שילובן באופן חלקי או מלא.

דיאגרמנות UML Use Case למנהלים

הכירו את דיאגרמות ה-UML Use Case ולימדו כיצד להשתמש בהן באופן יעיל בפרוייקטים שאתם מנהלים.

Full Stack למנהלים

מיועד למנהלים אשר מעוניינים בהיכרות ראשונית עם המגוון הרחב של הטכנולוגיות ושפות התכנות אשר משמשות אותנו כיום בפיתוח מערכות תוכנה.

UML Activity Diagrams למנהלים

לימדו כיצד ליצור UML Activity Diagrams וכיצד להשתמש בהם באופן יעיל בתיאור תהליכים.

Java, Kotlin, & Scala Comparison

מיועד למנהלים, ובעיקר למנהלי פיתוח, אשר מעוניינים להבין את היתרונות ואת החסרונות שכרוכים במעבר מ-.Java ל-Kotlin או Scala כחלק מתהליך בחירת שפת התכנות עבור הפרוייקט שעומד על הפרק.

פיתוח REStful Web Services למנהלים

לימדו כיצד REStful Web Services פועלים, והכירו את המשמעויות העסקיות שיש לקיומם..

תכנות עם סטייל

קוד נקי

עקרונות עיצוב התוכנה SOLID

הכירו את עקרונות עיצוב התוכנה SOLID ולימדו כיצד לממש אותם בקוד שאתם כותבים.

מהם Anti Patterns?

לימדו מהם Anti Patterns והכירו את ה-Anti Patterns השכיחים.

בדיקות תוכנה

Testing

כיצד לכתוב בדיקות תוכנה

לימדו מניסיונם של אחרים כיצד לכתוב בדיקות תוכנה איכותיות.

הארכיטקטורה המועדפת עלינו

Microservices

תבניות עיצוב בפיתוח מיקרו סרוויסס

הכירו את תבניות העיצוב הקלאסיות בפיתוח צד שרת אשר מורכב ממיקרו סרוויסס.

צמיחה אישית אינסופית

Personal Evolvement

כיצד ללמוד תכנות

למד מניסיונם של אחרים כיצד לשפר את היכולות שלך בלימוד נושאים חדשים בתכנות.

תמונה שירותי מקצועיים בפיתוח תוכנה ובהדרכה למפתחים
תמונת אימון אישי למתכנתים

שירותי הדרכה שמותאמים באופן אישי

הצרכים שלך

הצרכים שלך במרכז. את השירות שלנו אנחנו נתאים בדיוק לצרכים שלך. מידע נוסף

ההצלחה שלך היא ההצלחה שלנו!

זהו המודל העיסקי שלנו!

דילוג לתוכן Update cookies preferences