עברית

תכנית ההרצאות בכנס XtremePython לשנת 2022

באנר לפוסט מהי שפת התכנות הראשונה שמומלץ ללמוד life michael פייתון JavaScript
הכנס XtremePython מתמקד בשפת התכנות פייתון. בכנס משתתפים מרצים מרחבי העולם. הכנס מתנהל באנגלית.

Share This Post

הסתיים תהליך הבחירה מתוך ההצעות שהוגשו

תהליך הבחירה של ההרצאות מתוך ההצעות שקיבלנו הסתיים. ההצעות שנבחרו מופיעות כעת באתר של הכנס XtremePython 2022.

Pasha XtremePython 2022 Banner
Trygve XtremePython 2022 Banner
Jan XtremePython 2022 Banner
Karan XtremePython 2022 Banner
Elijah XtremePython 2022 Banner
Kushal XtremePython 2022 Banner
Krishna XtremePython 2022 Banner
Shai Geva XremePython 2022 Banner
Mike XtremePython 2022 Banner
Braden XtremePython 2022 Banner

הגשת הצעות לכנסים שאנו נפיק במהלך שנת 2023

במהלך שנת 2023 אנו מתכננים להפיק שלושה כנסים:  XtremeJ, XtremeJS ו-XtremePython. ה- Call for Papers (CFP) כבר פורסם. פרטים נוספים בפוסט Call for Papers עבור הכנסים שלנו בשנת 2023.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

תמונה מפה של העולם
קורסי תכנות אונליין

סטודנטים מרחבי העולם

אנו מספקים את שירותי ההדרכה שלנו בכל העולם. ברוב המקרים, אנו מספקים את שירותי ההדרכה אונליין, הן בעברית והן באנגלית.

Online Conference Banner
Java

מתן חסות לכנסים שלנו

חברות מוזמנות לתת חסות לכנסים שאנו נפיק במהלך שנת 2023: XtremeJ, XtremeJS ו-XtremePython. תימכו בקהילה! קחו חלק בהפקת הכנסים!

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

Update cookies preferences