עברית

האם אתם מכירים את שפת התכנות Java?

life michael learning java programmong courses banner
סיימתם קורס תכנות ב-Java. האם הקורס שסיימתם אכן כיסה את רוב הנושאים החשובים ב-Java? האם אכן יש לכם את היכולת לפתח ב-Java?

Share This Post

סיימתם קורס ללימוד שפת התכנות Java. בין אם מדובר בקורס מקצועי, קורס אקדמי או בקורס שלמדתם באופן עצמאי, בהתבסס על הניסיון הרב שיש לי בהעברת הכשרות למפתחי תוכנה וסטודנטים מסתבר שקורסים רבים לא מכסים את רוב הנושאים החשובים בשפת התכנות Java. כתוצאה מכך, קיימים קשיים בלימודי ההמשך. ללא היכרות מוקדמת וטובה עם Java קיים קושי בלימוד שפות תכנות אחרות אשר מתבססות על Java (כגון Scala ו-Kotlin). ללא ידע טוב של שפת התכנות Java לא ניתן ללמוד כיצד לפתח אפליקציות למערכת ההפעלה אנדרואיד באמצעות Kotlin ו-Java. ללא ידע טוב של שפת התכנות Java לא ניתן ללמוד כיצד לפתח מערכות תוכנה בצד השרת באמצעות ההרחבה Java EE ובאמצעות frameworks כגון Spring. 

הנושאים Nested Classes ו- Inner Classes
האם האפשרות להגדיר type חדש (כגון interface או class) בתוך scope של type (כגון interface או class) אחר מוכרת לכם? האפשרות להגדיר nested type (כגון class) בתוך scope של type אחר (כגון class אחר) קיימת גם בשפות תכנות אחרות. האפשרות להגדיר nested type אשר ייחשב ל-inner class ייחודית לשפת התכנות Java והשפות האחרות היחידות שהכרתי עד כה, אשר מאפשרות זאת הן שפות התכנות אשר מבוססות על Java, כגון Scala ו- Kotlin. ללא הבנה יסודית של נושא זה, לרבות Anonymous Inner/Nested Classes, לא ניתן להבין באופן יסודי נושאים אחרים ב-Java כגון Lambda Expressions ושימוש ב-Functional Interfaces. במידה שנושאים אלה לא מוכרים לכם, ניתן להשלימם באמצעות הקורס הסינכרוני ללימוד Javaהקורס האסינכרוני ללימוד Java ב-life michael academy, ובאמצעות הקורס Inner Classes in Java אשר פיתחתי ב- Udemy

האפשרות להגדיר Default Methods ב-interface
בקורסי Java רבים מתעלמים מהאפשרות לכלול בהגדרה של ה-interface את הגדרתן של מתודות שכוללות את המימוש שלהן. באמצעות Default Methods ניתן ליצור interfaces אשר ולהשתמש בהם כ-traits. האפשרות להגדיר trait קיימת ב-PHP (אשר מאפשרת זאת בנוסף לאפשרות להגדיר interfaces ו-classes) וב-Scala (אשר מאפשרת לנו להגדיר traits בנוסף לאפשרות להגדיר classes ו-objects). ניתן להשלים נושא זה באמצעות הקורס הסינכרוני ללימוד Java, ובאמצעות הקורס האסינכרוני ללימוד Java ב-life michael academy.

הגדרה ושימוש ב-Lambda Expressions וב-Functional Interfaces
השימוש ב-Lambda Expressions ובצירוף interfaces אשר נחשבים ל- Functional Interfaces מאפשר לנו לכתוב תכניות קצרות יותר. ניתן להשלים נושא זה באמצעות הקורס הסינכרוני ללימוד Java, באמצעות הקורס האסינכרוני ללימוד Java ב-life michael academy, ובאמצעות הקורסים Lambda Expressions in Java ו-Functional Interfaces in Java אשר פותחו ב-Udemy.

שימוש אפקטיבי ב-Streams אשר הופיעו ב- Java 8
החל מ-Java 8 ניתן ליצור streams, המקבילה של Java ל-generators בשפות תכנות רבות אחרות, כגון Python ו- JavaScript. סטודנטים רבים מבלבלים בין נושא זה לנושא I/O Streams אשר קיים ב-Java מאז הופעת הגרסה הראשונה של השפה בשנת 1995. מדובר בנושא קלאסי בתכנות שהבנתו הכרחית לצורך מימוש Design Patterns ששייכים ל-Functional Programming, כגון Combinator. תוכלו להשלים נושא זה באמצעות הקורס הסינכרוני ללימוד Java.

שימוש ביכולות ה-Reflection שיש לשפת התכנות Java
ללא ידע והבנה טובה של הנושא Reflection ב-Java לא ניתן לפתח annotations, ובנוסף קיים גם קושי בפיתוח כלים ו-frameworks, כגון כלים לביצוע בדיקות תוכנה. מדובר בנושא קלאסי ובסיסי אשר נתמך בשפות תכנות רבות. תוכלו להשלים נושא זה באמצעות הקורס הסינכרוני ללימוד Java ובאמצעות הקורס Reflection in Java אשר פיתחתי בפלטפורמה של Udemy

תכנות מקבילי באמצעות Threads ובאמצעות Virtual Threads
ללא הבנה יסודית וטובה של נושאים אלה אנו עלולים לפתח מערכות תוכנה שאינן מנצלות באופן מיטבי את כח המיחשוב, מאופיינות בחוויית משתמש ברמה נמוכה, ולעיתים נתקעות (Deadlock). בקורסים רבים נמנעים מלהסביר את אופן השימוש במתודות wait ו-notify אשר הוגדרו במחלקה Object, ונמנעים מלהסביר את אופן השימוש במגוון הגדול של המחלקות שכבר פותחו כמענה לתרחישים שכיחים, כגון Executors, CyblicBarier, Exchanger, Semaphor ואחרות. ניתן להשלים נושאים זה באמצעות הקורס הסינכרוני ללימוד Java.

הבנה יסודית של אופן השימוש ב-Interfaces בכל הנוגע לתכנות מונחה עצמים 
בקורסים רבים מוקדש זמן מועט מדי להבנת אופן השימוש ב-interfaces. מדובר בנושא קלאסי וחשוב שקיים ב- Java ובשפות תכנות רבות אחרות. במסגרת נושא זה חשוב להכיר את אופן השימוש ב-interface לצורך יצירת מכנה משותף, אופן המימוש של הורשה מרובה באמצעות שימוש במספר interfaces, חשיבות השימוש ב-interfaces לצורך הקניית גמישות בפיתוח ותחזוקת הקוד (כגון יצירת האפשרות ל- Dependency Injection, השימוש ב-interface כ-trait, והשימוש ב-interfaces בפיתוח ספריות. ניתן להשלים נושא זה באמצעות הקורס הסינכרוני ללימוד Java

קיימים נושאים רבים אחרים ב-Core Java אשר חשוב להכיר. אני מניח שבהמשך אני אעדכן פוסט זה ואוסיף נושאים נוספים. במוסדות לימוד רבים, שפת התכנות Java משמשת להקניית ההבנה הבסיסית בנושאים רבים בהנדסת תוכנה. לימוד שפת התכנות Java תוך התעלמות מהעברתם של נושאים חשובים תפגע בבסיס הידע אשר חשוב להמשך ההתפתחות המקצועית בתחום. 

במידה שקיים צורך בהשלמת הידע החסר בשפת התכנות Java עבור צוות של מפתחים ניתן לבצע את ההשלמה באמצעות העברת הדרכה מקצועית אשר מותאמת באופן מיטבי לצרכים של המפתחים תוך שימוש במתודולוגיית ה-Extreme Blended שפיתחנו. כמו כן, ניתן גם לבצע את ההשלמה המקצועית באמצעות הזמנת העברתו של סמינר מקצועי מתאים.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

דילוג לתוכן Update cookies preferences