עברית

המתודולוגיה Extreme Blended

תמונת באנר של Extreme Blended
המתודולוגיה Extreme Blended פותחה עבור הדרכות בפיתוח תוכנה. ניתן לממש אותה באופן חלקי גם בתחומים אחרים. המתודולוגיה התגבשה בהשפעת מגיפת הקורונה.

Share This Post

ההשפעה של מגיפת הקורונה
אחת ההשפעות של מגיפת הקורונה והסגרים שנכפו היא הגידול הבולט בנכונות של מפתחי תוכנה ללמוד באמצעות כלים ומתודולוגיות שבעבר היו פחות מקובלים. הנכונות ללמוד באמצעות קורסים שמועברים באופן סינכרוני באמצעות פלטפורמות כגון zoom גדלה. כתוצאה מכך, גם הנכונות ללמוד באופן אסינכרוני באמצעות קורסים שהוקלטו מראש גדלה. כפועל יוצא של מגיפת הקורונה, ניתן גם לזהות גידול בנכונות של מדריכים לעשות שימוש באמצעות טכנולוגים מתקדמים כגון טאבלט אשר מאפשר למדריך לייצור תרשימים ולשתף את התלמידים במהלך ההדרכה שמבוצעת בוידאו. כפועל יוצא, היווצרותם של צילומי ווידאו עבור למידה אסינכרונית מאפשרים כעת מימוש מוצלח יותר של המתודולוגיה Reverse Learning. השפעות אלה, והשפעות רבות אחרות שוודאי נחקרות כיום באקדמיה, הובילו לכך שבידי המדריך מצוי כיום ארגז גדול של כלים אשר מאפשר העברת הדרכות למתכנתים במגוון דרכים. 

ההבדל בין מתודולוגיה ומתודה
רבים מתבלבלים בין המושגים מתודולוגיה ומתודה. בוויקיפדיה ניתן למצוא את ההגדרה הבאה: ״מתודולוגיה היא כלל העקרונות, שיטות הפעולה, החוקים וההנחות, אשר מחקר מסוים או העיסוק בדיסציפלינה מסוימת (מדעית, אמנותית או אחרת) – או במדע בכלל – מבוסס עליהם ומונחה על-פיהם. מתודולגיה עשויה לכלול לא יותר מאשר אוסף פשוט של שיטות ונהלים, או לכלול גם את הרציונל, הגישה הפילוסופית וראיית העולם האונטולוגית והאפיסטמולוגית אשר מעצבת ומנחה אותה.״ דוגמא טובה ופשוטה להבנת ההבדל בין שני המושגים ניתן לזהות באמירה על חברה x אשר מייצרת מוצר y ומבססת את הפיתוח של גרסאות חדשות של מוצר y על פידבקים שמגיעים מהלקוחות שמשתמשים במוצר y. זוהי המתודולוגיה שמאפיינת את פיתוח הגרסאות החדשות של מוצר y. האופן שבו הפידבקים מגיעים מהלקוחות שמשתמשים במוצר y זו כבר המתודה (השיטה) שבה המתודולוגיה ממומשת. קיימות דרכים רבות לקבלת הפידבק מהלקוחות. ניתן לקבלו, למשל, באמצעות מפגשים אישיים עם לקוחות, באמצעות שאלון באינטרנט, באמצעות פנייה ללקוחות בטלפון, באמצעות קבוצות מיקוד, או באמצעות פנייה במייל. את המתודולוגיה ניתן לממש, כמובן, באמצעות יותר ממתודה (שיטה) בודדת אחת. 

המתודולוגיה Extreme Blended 
בבסיס המתודולוגיה Extreme Blended מצוייה ההנחה שקיימים הבדלים גדולים בין אוכלוסיות שונות של תלמידים אשר מגיעים לקורס בפיתוח תוכנה, וכדי למקסם את יעילות ההדרכה במגבלות הזמן שמוקצה להדרכה (אופטימיזציה) יש לעשות שימוש במגוון כלים ומתודולוגיות במינונים אשר מתאימים באופן ספציפי לאוכלוסייה שעבורה ההדרכה מבוצעת. למרות שניתן להתוות קווי פעולה כלליים לאוכלוסיות שונות, עדיין יש צורך בביצוע האופטימיזציה. את האופטימיזציה יש לבצע מראש (במידת האפשר) לפני שההדרכה מבוצעת. במהלך השלבים הראשונים של ההדרכה יש להמשיך בביצוע האופטימיזציה תוך שימוש בפידבקים שניתן לקבל מהתלמידים. במהלך ההדרכה עצמה, בכל נושא ונושא שמועבר יש לעשות שימוש בכלים ובמתודולוגיות המתאימות ביותר לאותו נושא. 

בחירת תמהיל הכלים והמתודולוגיות שבהן ייעשה שימוש
בשלב זה, המדריך יבסס את החלטתו על הניסיון האישי שצבר תוך מתן ביטוי לחוזקות שיש לו בכלים ובמתודולוגיות השונות, ותוך כדי התאמה באופן ספציפי לאוכלוסיה שעבורה ההדרכה מבוצעת. מחקרים אקדמיים סדורים שנעשים בתחום זה יוכלו לסייע בשכלול תמידי באופן שבו נבחרים הכלים והמתודולוגיות שבהן משתמשים. 

הדגמת המתודולוגיה בפעולה במקרי בוחן שונים
בפוסטים שאכתוב בעתיד אנסה להדגים את אופן המימוש של המתודולוגיה באמצעות שיתוף מניסיוני האישי בהעברת הדרכות לאוכולוסית שונות. 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

The Java Playground
Java

ה-Java Playground ככלי ללימוד השפה

באירוע ההשקה של Java 22 הושק כלי חדש אשר מאפשר לכתוב קוד ב-Java ולהריצו מתוך הדפדפן במטרה לסייע לנו בלימוד השפה.

java_medal_1200
כנסים ואירועים

אליפות ה-Java של XtremeJ

במסגרת הכנס XtremeJ תתקיים תחרות שבמסגרתה כל מי שישתתף יידרש לענות על שאלות מאתגרות בשפת התכנות Java. בתום הכנס יוכרז המנצח.

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

דילוג לתוכן Update cookies preferences