Java

Java Logging
Java

הודעות log בזמן ריצה

הודעות ה-log אשר נוצרות בזמן ריצה ממלאות תפקיד אשר דומה לתפקידו של יומן המבצעים בצבא. באמצעותן ניתן להתחקות אחרי המתרחש.

Java Programming Cheat Sheet
Java

שימוש ב-Cheat Sheet בלימוד שפת התכנות ג׳אווה

באמצעות Cheat Sheet תהליך הלמידה של שפת התכנות Java יכול להיות קל יותר, כיוון הוא מקל עלינו בכל מה שנוגע לצורך לזכור את הפקודות ואת כללי התחביר.

banner for java is only the beginning - life michael premium professional training services
Java

פיתוח תוכנה באמצעות שורת הפקודה

את הקוד שאנו כותבים ב-Java ניתן גם לכתוב באמצעות עורך טקסט, ולאחר מכן להדר (compile) באמצעות javac ולאחר מכן להריץ באמצעות java.

Java Programming Course
Java

הגדרת מתודה במספר גרסאות

ניתן להגדיר באותו class מספר גרסאות שונות של אותה מתודה. הגרסה שתפעל בעת הקריאה להפעלת המתודה תהיה הגרסה המתאימה ביותר לארגומנטים שנשלחו.

קורס ללימוד Java
Java

המחלקה Object בשפת התכנות Java

ה-class ששמו Object נמצא בראש ההיררכייה של כל ה-classes שיש ב-Java. כל class ב-Java יורש ממנו ישירות או בעקיפין.

two programmers on pc picture
Java

תירגול בכתיבת קוד ב-Java

התירגול המעשי בכתיבת קוד מהווה מרכיב חשוב מאד בתהליך הלימוד של שפת תכנות. ככל שמתרגלים יותר כך מגיעים לרמת הבנה גבוהה יותר.

Java | Kotlin | Scala | Spring Framework | טכנולוגיות למידה | מתודולוגיות למידה | סמינרים | קורסים ביודמי | קורסים למנהלים | קריירה

רוצים להזניק את העסק?

היפגשו עימנו לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

Update cookies preferences