עברית

הארכיטקטורה MVVM בפיתוח אפליקציות שולחניות

The MVVM Architecture
הארכיטקטורה MVVM פותחה על ידי Microsoft כמענה לבעיות התכנותיות שאופייניות לאפליקציות שולחניות עם GUI שבקוד שלהן קיימת הפרדה בין הקוד שאחראי לתצוגה לבין הקוד שאחראי להחזקת הנתונים ולאופן פעולת האפליקציה.

Share This Post

באמצעות הארכיטקטורה MVVM ניתן לקיים הפרדה מלאה בין הקוד שאחראי לתצוגה (ה-View), הקוד שאחראי לנתונים עצמם (ה-Model) והקוד שאחראי לקישור היעיל בין ה-View וה-Model תוך כדי מתן מענה לבעיות שקשורות בשימוש ב-threads (ה-GUI מצוייר באמצעות thread נפרד מה-thread שאחראי לעבודה עם הנתונים עצמם). 

ה-thread שאחראי להצגת ממשק המשתמש הגראפי

בין אם אתם מפתחים אפליקציה למחשב האישי עם GUI ב-Java או בשפת תכנות אחרת, סביר להניח שתתבקשו לוודא שכל האינטראקציה עם ה-GUI, כולל יצירתו, תתבצע דרך ה-thread הספציפי אשר אחראי על הצגת ממשק המשתמש הגראפי. בדרך כלל, ברוב הפלטפורמות, זה המצב. בנוסף, לא ניתן לחסום את ה-thread שמציג את ממשק המשתמש. עלול לגרום למסך קפוא. כתוצאה מכך, האינטראקציה עם הנתונים (מודל) חייבת להתבצע דרך thread אחר. אלו הן המגבלות העיקריות שתרמו להופעתה של ארכיטקטורת MVVM. MVVM ראשי תיבות של View, Model ו-ViewModel, רכיב שלישי המטפל בחיבור בין ה-View למודל.

MVVM Architecture MVVM Architecture. By Ugaya40 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19056842
By Ugaya40 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19056842
סמינר מקצועי בנושא MVVM

לאחרונה פיתחנו את הסמינר המקצועי The MVVM Architecture. ניתן לארגן את העברת הסמינר בחברות הייטק אשר מעוניינות בהכשרה מקצועית בנושא זה עבור מפתחי התוכנה שהן מעסיקות. 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

programmers social activities
קורסים לארגונים

פעילויות חברתיות למתכנתים

פעילויות חברתיות משותפות לצוות מפתחי התוכנה עשוי להביא לשיפור היכולות החברתיות שלהם, ובדרך זו לשיפור עבודתם כצוות ולהצלחתם המקצועית.

kids learn at school
קורסי תכנות לילדים

תוכנית גפ״ן של משרד החינוך בישראל

רפורמת גפ״ן של משרד החינוך הישראלי מאפשרת לראשונה למנהלי בתי הספר גמישות בבחירת תכניות הדרכה שירצו לקיים בבתי הספר.

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

דילוג לתוכן Update cookies preferences