עברית

ההשפעה של Python על Scala

Python influence on Scala
השינויים בשפת התכנות Scala החל מגרסה 3.0 מעידים, יותר מתמיד, על ההשפעה הגדולה שיש ל שפת התכנות Python על שפת התכנות Scala.

Share This Post

ההשפעה החזקה שיש לפייתון על שפת התכנות סקאלה הורגשה כבר  לפני זמן רב, עוד לפני הופעתה של סקאלה 3. עם הופעתה של סקאלה 3 התחושה התגברה.

יצירת אובייקטים חדשים

החל מ-Scala 3 ניתן ליצור אובייקטים חדשים מבלי להשתמש במילה השמורה new, בדומה לשפות התכנות Kotlin ו-Python. בדוגמא לעיל, בשורה 1 מוגדר ה-class ששמו Rectangle. בשורה 3 נוצר אובייקט חדש מה-class שהוגדר.

				
					class Rectangle(var width:Double,var height:Double)

val rec:Rectangle = Rectangle(3,4)
				
			
הגדרה של מחלקות ומתודות

בדומה ל-Python, החל מ- Scala 3.x, ניתן להגדיר classes חדשים ובמקום להשתמש בסוגריים מסולסלות ליצירת הבלוק, להשתמש ברווח אחיד (בדומה לפייתון) בכל אחת מהשורות שמרכיבות את הבלוק, ולהוסיף לשורה שלפני הבלוק נקודותיים בסופה. באופן דומה, ניתן להשתמש בריווח אחיד בכל שורה כתחליף לשימוש בסוגריים מסולסלות, גם בהגדרה של traits ו- objects. באופן דומה, ניתן להשתמש בריווח אחיד בכל שורה כתחליף לשימוש בסוגריים מסולסלות, גם בהגדרה של methods.  

				
					class Rectangle(var width:Double, var height:Double):
 def area():Double = 
  var result = this.width * this.height
  result
 def perimeter():Double =
  var result = 2 * (this.width + this.height) 
  result 
  
object RectangleDemo {
 def main(args: Array[String]):Unit =
  println("testing program")
  var rec1:Rectangle = Rectangle(3,4)
  print("area of rectangle is ")
  print(rec1.area())
}
				
			

ניתן למצוא קווי דמיון נוספים. עם זאת, אלה הם כנראה המשמעותיים ביותר. התחביר הנקי יותר שיש לנו מ-Scala 3.x לא מפשט את השפה עצמה. Scala היא עדיין שפת תכנות אשר נחשבת ל-Static Type Programming Language עם הרבה יותר יכולות בהשוואה ל-Python.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

learning java
Java

התחילו ללמוד ג׳אווה בחינם

חמשת השיעורים הראשונים בקורס תכנות בג׳אווה (ב-life michael professional) זמינים בחינם. הזדמנות מעולה להתחיל ללמוד ג׳אווה, ולעשות זאת בחינם.

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

דילוג לתוכן Update cookies preferences