עברית

קבוצות מקצועיות בינלאומיות למתכנתים

international group for software developers 1200 628
קבוצות מקצועיות בינלאומיות למפתחי תוכנה מכל העולם. הקבוצות מתנהלות באנגלית. הצטרפו לאלפי מפתחי תוכנה מהארץ ומהעולם כולו.

Share This Post

לימוד והתפתחות מקצועית באמצעות קבוצות מקצועיות
באמצעות הצטרפות לקהיליה מקצועית אשר מתמקדת בתחום מקצועי אשר קרוב לליבנו ניתן להתעדכן באופן שוטף בחידושים טכנולוגים, להרחיב את מעגל הקשרים החברתיים מקצועיים, ולקדם את ההתפתחות המקצועית שלנו. בקבוצות המקצועיות הבינלאומיות שיצרנו ניתן גם להרחיב את המעגלים החברתיים המקצועיים בעולם כולו. 

קבוצות מקצועיות בינלאומיות למתכנתים (בפייסבוק)
לפני כעשר שנים יצרנו בפייסבוק מספר קבוצות מקצועיות עבור מתכנתים מרחבי העולם. הקמנו קבוצות מקצועיות בינלאומיות אשר מתנהלות באנגלית, והקמנו קבוצות מקצועיות בעברית עבור מתכנתים בישראל. מעת לעת אנו יוצרים קבוצות מקצועיות חדשות. להלן הקבוצות המקצועיות הבינלאומיות אשר מתנהלות באנגלית:
Java Developers
Scala Developers כ-3,000 חברים
Kotlin Developers – כ-1,000 חברים
Go Developers
Android Developers
JavaScript Developers – כ-30,000 חברים
Python Developers – כ-16,000 חברים
FED Professionals
UML Professionals
Big Data Developers
React.js Developers
HTML Developers כ-1,000 חברים
TypeScript Developers
WordPress Developers
Node.js Developers – כ-1,000 חברים
Bootstrap Developers – כ-8,000 חברים
Internet of Things – כ-2,000 חברים
PHP Developers – כ-1,000 חברים

קבוצות מקצועיות בינלאומיות למתכנתים (בלינקדין)
לפני כעשר שנים יצרנו בלינקדין מספר קבוצות מקצועיות עבור מתכנתים. הקמנו קבוצות מקצועיות בינלאומיות אשר מתנהלות באנגלית, והקמנו קבוצות מקצועיות בעברית עבור מתכנתים בישראל. מעת לעת אנו יוצרים קבוצות מקצועיות חדשות. להלן הקבוצות המקצועיות הבינלאומיות בלינקדין אשר מתנהלות באנגלית:
Scala Professional Developers
Kotlin Professionals
Go Developers
JavaScript Developers
TypeScript Professionals
Python Software Developers


Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

programmers social activities
קורסים לארגונים

פעילויות חברתיות למתכנתים

פעילויות חברתיות משותפות לצוות מפתחי התוכנה עשוי להביא לשיפור היכולות החברתיות שלהם, ובדרך זו לשיפור עבודתם כצוות ולהצלחתם המקצועית.

kids learn at school
קורסי תכנות לילדים

תוכנית גפ״ן של משרד החינוך בישראל

רפורמת גפ״ן של משרד החינוך הישראלי מאפשרת לראשונה למנהלי בתי הספר גמישות בבחירת תכניות הדרכה שירצו לקיים בבתי הספר.

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

דילוג לתוכן Update cookies preferences