עברית

שימוש ב-Generics בשפת התכנות TypeScript

באנר לסמינר מקצועי בנושא שימוש ב-Generics בשפת התכנות TypeScript
התמיכה של TypeScript בשימוש ב-types כאשר מגדירים משתנים מאפשרת יכולות רבות נוספות כגון השימוש ב-Generics, בדומה ל-Java, #C ושפות תכנות אחרות.

Share This Post

קיימות שפות תכנות רבות אשר מאפשרות לנו להשתמש ב-Generics כגון Java, C#, Kotlin, Swift, Scala ושפות תכנות רבות אחרות. גם שפת התכנות TypeScript מאפשרת לנו להשתמש ב-Generics. 

הקושי שלעיתים קיים בלימוד הנושא

מפתחי תוכנה אשר משתמשים ב-TypeScript נתקלים לעיתים בקושי בלימוד הנושא, למעט באותם מקרים שבהם קיים ידע מוקדם באחת משפות התכנות אשר תומכות ב-Generics, כגון Java ו-#C

הסמינר Generics in TypeScript

כדי לסייע לכל אותם מפתחי תוכנה אשר משתמשים ב-TypeScript ויש להם קושי בלימוד הנושא פיתחנו את הסמינר המקצועי Generics in TypeScript. בדומה לסמינרים מקצועיים רבים אחרים, ניתן להעבירו אונליין וניתן לבצע בו התאמות ושינויים. 

אנו מפתחים סמינרים מקצועיים רבים אשר מתמקדים בנושאים מקצועיים מתקדמים. במידה שקיים נושא ספציפי שעדיין לא קיים עבורו סמינר נשמח אם תוכלו לפנות אלינו ולפרט. 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Team Work
אימון-אישי

חשיבות כישורי ה-Soft Skills בפיתוח תוכנה

במקרים רבים, מה שעושה את ההבדל בין מפתח טוב למפתח מעולה הם הכישורים האחרים של המפתח (ובייחוד החברתיים) אשר ידועים בשם Soft Skills.

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

דילוג לתוכן Update cookies preferences