עברית

מהי פרדיגמת תכנות

מהי פרדיגמת תיכנות?
פרדיגמת תכנות היא למעשה סגנון כתיבת קוד אשר בא לידי ביטוי בכלים שמעמידה לרשותנו שפת התכנות.

Share This Post

פרדיגמות התכנות השכיחות

פרדיגמות התכנות השכיחות כוללות את OOP Paradigm, Functional Programming Paradigm ו-Procedural Programming Paradigm. 

שפות התכנות המודרניות

שפות התכנות המודרניות לא מגבילות את המתכנתים לפרדיגמה מסויימת, ומאפשרות לנו לממש באותה תכנית יותר מפרדיגמה אחת. כך למשל שפת התכנות Python אשר מאפשרת לנו לכתוב קוד מבלי להגדיר מחלקות (Procedural Paradigm) ו/או קוד שכולל הגדרה של מחלקות חדשות (Object Oriented Programing) ו/או קוד שמזוהה עם תכנות הפונקציונלי (Functional Programming).

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

קדמו את העסק שלכם!

נשמח להיפגש לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

דילוג לתוכן Update cookies preferences