יצירת מערך של אובייקטים בג׳אווה

Learning Java

מערך של אובייקטים בשפת התכנות ג׳אווה הוא, למעשה, מערך של references לאובייקטים. כל תא במערך של אובייקטים דומה למשתנה אשר יכול להחזיק ב-reference לאובייקט.

סיבוכיות של זמן

time complexity

סיבוכיות הזמן של אלגוריתם היא ההערכה של מספר הפעולות שמבצע האלגוריתם כפונקציה של גודל הקלט. מדד סיבוכיות הזמן מצטרף למדד האחר, מדד סיבוכיות המקום.

 סיבוכיות של מקום

space complexity in programming

המדד השכיח ליעילותו של אלגוריתם הוא מדד הזמן (משך הריצה של האלגוריתם), אשר ידוע בשם ׳סיבוכיות הזמן׳. מדד פופולרי נוסף הוא ׳סיבוכיות המקום׳.

המשתנה length שקיים בכל מערך

שני מתכנתים עובדים יחדיו על מספר מחשבים - life michael courses for learning programming -לימדו קוטלין ואל תסתפקו בג'אווה

בכל אובייקט שמייצג מערך קיים משתנה בשם length אשר ערכו הוא גודל המערך. באמצעות משתנה זה ניתן לכתוב קוד שימשיך לעבוד גם כשגודל המערך משתנה.

מערכים דו מימדיים בג'אווה

Java Development using the Terminal

כדי ליצור מערך דו מימדי בג'אווה יש ליצור מערך שבכל אחד מהתאים שלו יש reference לאובייקט אשר מהווה מערך. מערך דו מימדי הוא מערך של מערכים.

Update cookies preferences