הכנס XtremePython לשנת 2023

banner for xtremepython 2023

הכנס הבינלאומי למפתחי Python מופק על ידי life michael. הכנס לשנת 2023 יתקיים בחודש נובמבר.

Update cookies preferences