סביבת הפיתוח GoLand

שתי נשים ומתכנת עובדים על מחשב - קורסי תכנות ברמה הגבוהה ביותר

שפת התכנות Go מפותחת על ידי Google. קיימות מספר סביבות פיתוח שבהן ניתן להשתמש. אנו מחבבים באופן מיוחד את GoLand של חברת JetBrains.