תכנות פונקציונלי

Scala Programming Course
Scala

המתודות reduceRight ו-reduceLeft של List

בדומה לשפות תכנות אחרות, גם Scala תומכת בפעולות reduce כאלה ואחרות בעבודה עם collections. כך למשל, הפונקציות reduceRight ו-reduceLeft שמוגדרות ב-List.

לימודים בחינם | אקדמיה | טכנולוגיות למידה | מתודולוגיות למידה | רשתות חברתיות | קורסים ב-Udemy | קורסים למתחילים | סמינרים | קורסים למנהלים

Swift | KotlinScala | Java | Spark | Akka | תכנות פונקציונלי

רוצים להזניק את העסק?

היפגשו עימנו לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

Update cookies preferences