מדעי הנתונים

אינטליגנציה מלאכותית ופייתון
Artificial Intelligence

אינטליגנציה מלאכותית ופייתון

קיימות שפות תכנות רבות שבאמצעותן ניתן לממש AI במערכות שאנו מפתחים. פייתון היא שפת התכנות העיקרית.

אוטומציה | לימוד פייתון | מאפייני ההדרכה | מדעי הנתונים | מציאת עבודה | מתודולוגיות למידה

סמינרים מקצועיים | קורסים ביודמי | קורסים לחברות | קורסים למתחילים | רשתות חברתיות

רוצים להזניק את העסק?

היפגשו עימנו לקפה!

life michael academy asynchronous online courses

Java | Python | JavaScript | TypeScript

Update cookies preferences