תירגול בכתיבת קוד בפייתון

you cannot learn how to swim without getting into the pool. the same with programming. you cannot learn how to program with coding. photo light blue.

כפי שלא ניתן ללמוד לשחות מבלי להיכנס למים ולהירטב, כך גם לא ניתן ללמוד תכנות מבלי לתרגל כתיבת קוד. קורס בתכנות איננו קורס בהיסטוריה.