סיבוכיות של זמן

time complexity

סיבוכיות הזמן של אלגוריתם היא ההערכה של מספר הפעולות שמבצע האלגוריתם כפונקציה של גודל הקלט. מדד סיבוכיות הזמן מצטרף למדד האחר, מדד סיבוכיות המקום.

 סיבוכיות של מקום

space complexity in programming

המדד השכיח ליעילותו של אלגוריתם הוא מדד הזמן (משך הריצה של האלגוריתם), אשר ידוע בשם ׳סיבוכיות הזמן׳. מדד פופולרי נוסף הוא ׳סיבוכיות המקום׳.

Update cookies preferences